РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие
Анализ на резултатите от анкетата за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2019 г.
Анализ на резултатите от анкетата за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2018 г.
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2017 год.
Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2016 г.
Анализ от анкетно проучване в териториалните структури за потенциалните възможности за прояви на корупция
Годишен доклад за Областна администрация Благоевград за 2016 г.
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2016 г.
Годишен мониторингов доклад за интеграцията - 2015 г.
Годишен доклад на Областна администрация Благоевград - 2015
Аналитична справка към отчета за 2015 г.