Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.pdf

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.pdf

Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.pdf

Междинна оценка на Областната стратегия за развитиеpdf

Отчет за изпълнението на целите за 2009 г.pdf

Отчет за изпълнението на целите за 2008 г.pdf