Протокол от извънредното заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията, проведено на 18 април 2016 г. в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград тук