РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Кариери

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността главен експерт

Протокол № 1 от 23.07.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността главен експерт, дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост към Областна администрация Благоевград.
сканиран Протокол №1/23.07.2018 г.

Обява за конкурс - Главен експерт в Дирекция АКРРДС

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М  К О Н К У Р С :

І. За длъжността:

Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Образование – Висше;

- Образователно – квалификационна степен - бакалавър;

- Минимален ранг – ІV младши;

- Минимален професионален опит – две години.

С предимство са кандидати хидроинженери, завършили по следните специалности: "Хидромелиоративно строителство" (ХМС), Хидротехническо строителство" (ХТС) и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).

Прочети още...

Допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт в дирекция АКРРДС

Протокол № 1 от 15.02.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт, дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Благоевград виж тук

Кариери Menu

Кариери Menu