РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Кариери

Обявява конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС

Областният управител обявява конкурс за длъжносттта младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.
Обявление виж тук

Прекратяване на обявения конкурс за държавен служител на длъжностт "Сттарши експерт"

Със Заповед ОА-ЧР-26 от 31.01.2018 г. областтният управител прекратява обявения със Заповед ОА-ЧР-427/11.12.2017 г. конкурс за назначаване на държавен служител  на длъжност "Старши експерт".  виж тук

Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция АКРРДС

Извлечение от протокол от заседание на Комисията, назначена със Заповед ОА-ЧР-2 от 03.02.2018 г. във връзка с провеждане на конкурс за длъжността "Старши експерт" в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", в Областна администрация Благоевград.
Извлечение от протокол - заседание на 19.01.2018 г.

Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжност "Юрисконсулт"

Извлечение от протокол от заседание на Комисията, назначена със Заповед ОА-ЧР-426 от 11.12.2017 г. във връзка с провеждане на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", в Областна администрация Благоевград.
Извлечение от протокола - заседание на 18.01.2018 г.

Кариери Menu

Кариери Menu