РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

Динамика на населението и демографски тенденции

w m blg2011

Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 298 251 души ( 31.12.2021 г.). Това прави 4,57% от населението на България. Според броя на постоянното население тя е шестата по големина област в страната. Преобладаваща част от населението е в градовете на областта.

 
Съгласно административно-териториалното устройство на страната, в границите на областта се включват 14 общини 96 кметства и 280 населени места. Около 1/5 от населението   е съсредоточено в община Благоевград.

 

ОбщиниОбщоВ градоветеВ селата
Благоевград област 298 251 180 448 117 803
Банско 13 064 12 009 1 055
Белица 9 010 2 915 6 095
Благоевград 74 066 67 810 6 256
Гоце Делчев 29 585 18 237 11 348
Гърмен 14 751 - 14 751
Кресна 4 991 3 216 1 775
Петрич 47 949 26 778 21 171
Разлог 18 822 11 243 7 579
Сандански 36 335
24 682
11 653
Сатовча 13 921 - 13 921
Симитли
12 852
6 194 6 658
Струмяни 4 681 - 4 681
Хаджидимово 8 746 2 348 6 398
Якоруда 9 478 5 016 4 462

Делът на градското население спрямо общото за областта е 60,5% (180 448 души) към 31.12.2021 г.. В областния център живеят 67 810 души от градското население. Градовете Банско, Петрич, Сандански, Годе Делчев и Разлог са с население от 10000 до 30000 души. Останалите градове –  Симитли, Якоруда, Кресна, Белица, Хаджидимово са малки (с население под 10000 души). На територията на област Благоевград се намира най-малкият град в страната – гр. Мелник.

 Pop 62

Разпределение на населението по възрастови групи към 31.12.2021 г.

Pop 61

Население по общини местоживеене и пол към 31.12.2021 година.

 

Тенденциите в динамиката на населението на област Благоевград е към намаляване на населението.