РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

В областния център – гр. Благоевград се намират две висши учебни заведения с национално и международно значение: Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Американски университет в България.

Югозападният университет е най-големият образователен, научноизследователски и художественотворчески център в Югозападна България. В университета се обучават около 18 000 студенти. Приемът е за редовна и задочна форма на обучение за получаването на образователно-научните степени бакалавър и магистър по следните специалности: Финанси, стопанско управление, туризъм, счетоводство и контрол, маркетинг, стопански и финансов контрол, право, публична администрация, международни отношения, история, връзки с обществеността, социология, българска филология, славянска филология, английска филология, българска народна хореография, актьорство за драматичен театър, музика, изобразително изкуство, културология, арттехника, промишлени изкуства - мода, философия, политология, специална педагогика - логопедия, педагогика, физическо възпитание, кинезитерапия, начална училищна педагогика с чужд език, математика, информатика, физика, химия, физика и математика, физика и химия, педагогика на обучението по техника и технологии, география, екология, компютърни системи и технологии, комплексни системи и технологии, електротехника, комуникативна техника, текстилна техника и технологии, машиностроене и уредостроене.


Югозападният университет разполага с богата библиотека, чудесна спортна база, общежития, отлично оборудвани лаборатории, учебни програми. Всичко това превръща ЮЗУ „Неофит Рилски” в притегателен център за младите хора не само от цяла България, но и от съседните страни.

 

SWU Bl

За контакти: 2700 Благоевградq ул. „Иван Михайлов” № 66, тел.: 073 88 89 121, факс: 073 88 55 16
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; www.swu.bg

Американският университет в България (АУБ) е създаден през 1991 г. Към настоящия момент в него се обучават над 1 000 студенти от повече от 30 страни в света.
Успехът на университета е засвидетелстван от 1 726-те му възпитаници, които са намерили място в престижни компании, започнали са успешен бизнес или са продължили своето образование в световно признати университети.
АУБ е акредитиран в САЩ (от Асоциацията на училищата и колежите в Нова Англия) и в България (от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет). Към българската диплома студентите получават Европейско дипломно приложение, което има за цел да улесни по-нататъшното обучение или кандидатстването за работа в страните от Европейския съюз.
Обучението в АУБ е изцяло на английски език в стил „liberal arts”, което подготвя студентите за бързо променящата се среда на съвременния живот. Образованието „liberal arts” развива критично мислене, разрешаване на проблеми, правилно разпределяне на времето и разширява кръгозора. То дава възможност за насочване към повече от една специалност и избор на такава след втората година. В АУБ студентите имат възможност да работят и общуват непосредствено с техните преподаватели, свободно да изразяват мнението си, да прилагат творчески подходи в обсъждането и разрешаването на различни казуси, и да живеят в многокултурна среда в общежития от американски тип. За да помогне на студентите да заплатят обучението в АУБ, университетът предлага финансова помощ, предимно на базата на академични постижения, под формата на субсидии за обучение, стипендии и почасова работа.

За контакти: 2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
www.aubg.bg
Бакалавърска програма: тел.: +359 (73) 88 82 34, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Магистърска програма: тел. +359 (2) 960 79 17, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

От съществено значение за областта е и наличието на два колежа: Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград и Колеж по туризъм.
Функциониращите училища на територията на областта са 182 бр. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователни и специални. От тях:начални училища - 17; основни – 102; средни общообразователни – 32, профилирани гимназии (природно-математическа, хуманитарна, езикова) в Благоевград и паралелки – в др.гимназии - 5; специални (оздравителни и помощни за деца с физически и психически увреждания) – 7. Професионалните учебни заведения са 19 (техникуми) - с над общинско и областно значение.
През учебната 2004/2005 г. преподавателите в учебните заведения са общо 5 179 Разпределението им по видове учебни заведения е съответно:в общообразователните училища 2 984, в специалните – 126, в професионалните – 876, в колежите – 96 и в университетите – 1 092.
Общият брой на учащите се през учебната 2004/2005 г. е 58 881. Структурата им по видове учебни институции показва, че във висшите учебни заведения се обучават около 11 120 студенти. В средните и общообразователните училища броят на учащите е 37 038, в специалните – 859, в професионалните - 9864.
Характерно е, че техникуми и професионални училища са изградени и функционират само в центровете на общините. Общообразователни училища са изградени както в центровете на общините, така и в някои други населени места. Началните училища са разположени само в съставните селища на 10 от общините (с изключение на Банско, където в центъра на общината има начално училище). Специалните училища са изградени в 7 общини, обхващащи ученици от цялата област, т.е. те са с над общинско значение. Общо взето териториално училищната мрежа е добре ситуирана с изключение на Разложко-Банския регион, в който има пренаситеност с професионални гимназии.