РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Обяви

Протокол №3 от 24.09.2019 г. от заседание на комисията за класиране на кандидатите

Протокол №3 от 24.09.2019 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № ОА-ЧР-167/10.09.2019 Гг.за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград, за окончателно класиране.

Виж Протокол №3

Протокол № 2 от конкурса за длъжността главен експерт, дирекция АКРРДС

Протокол №2 от 24.09.2019 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № ОА-ЧР-167/10.09.2019 Гг.за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.

Виж Протокол №2

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността главен експерт, дирекция АКРРДС

Протокол №1 от 10.09.2019 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.

Виж протокола

Обява за конкурс за главен експерт в дирекция АКРРДС

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М     К О Н К У Р С :

За длъжността:

І. Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Прочети още...

Обяви Menu

Обяви Menu

Обяви Menu