РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 2 Стартира изплащането на помощите във връзка с Африканската чума по свинете. Приемат се мерки с цел предотвратяване на разпространението на Африканската чума по свинете.
 • 3 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 4 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 5 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 6 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 7 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 8 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 9 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 10 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 11 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 12 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 13 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02ds03an04si05ld06py

pos

IISDA-logo2

 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Регионален консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата

gerb s

Регионалният консултативен съвет

Председател - областен управител на област с административен център Благоевград
Зам.-председател - Директор РДГ Благоевград


Членове:
- Регионална дирекция по горите;
 - ОД на МВР Благоевград;
 - РЗ”ПБС” Благоевград;
 - Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград;
 - РДНСК Благоевград;
 - РИОСВ Благоевград;
 - ТД на НАП Благоевград;
 - Регионален граничен сектор гр.Кюстендил;
 - Окръжна прокуратура гр.Благоевград;
 - Регионална митническа дирекция;
 - ТЗ”РН – Благоевград” към ИАРА;
 - Дирекция НП „Пирин”;
 - Дирекция НП”Рила”;
 - Областна дирекция Земеделие;
 - Регионална ветеринарно медицинска служба;
 - Ловно рибарско дружество „Сокол 1911”;
 - Сдружение на югозападните общини.


Дейност

-  Подпомага РДГ Благоевград и неговите поделения, при изпълнението на държавната политика по стопанисването, ползването и опазването на горите и увеличаване и опазване на дивечовите и рибни запаси;
-  Обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, дивеча и рибата.;
-  РКС осигурява взаимодействието между органите и организациите имащи отношение по опазването на горите, дивеча и рибата;
- Оказва съдействие за регулиране на взаимоотношенията между представените в РКС организации.

Правилник за работа на Регионалния съвет по охрана на горите, дивеча и рибата


Протоколи

Заседание на РКСОГДР - Протокол от 04.08.2016 г.
Заседание на РКСОГДР - Протокол от 10.03.2015 г.

Home Menu