РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 2 Стартира изплащането на помощите във връзка с Африканската чума по свинете. Приемат се мерки с цел предотвратяване на разпространението на Африканската чума по свинете.
 • 3 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 4 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 5 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 6 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 7 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 8 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 9 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 10 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 11 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 12 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 13 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02ds03an04si05ld06py

pos

IISDA-logo2

 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Областна комисия по обществен ред и сигурност

Състав и дейност

Председател: Областен управител на област с административен център Благоевград.
Заместник-председател: Директор на Областна дирекция на МВР-Благоевград.
Секретар: Експерт от Областна администрация Благоевград.
Технически сътрудник: Експерт от Областна администрация Благоевград.
Членове:
- Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Благоевград;
- Директор на Регионална дирекция по горите – Благоевград;
- Директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград;
- Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Благоевград;
- Началник на Регионален инспекторат по образованието – Благоевград;
- Директор на Национален парк „Пирин“;
- Директор на Национален парк „Рила“;
- Директор на Югозападно държавно предприятие – Благоевград;
- Председателите на Местните комисии по обществен ред и сигурност или писмено упълномощени техни представители


Нормативно основание

Областната комисия по обществен ред и сигурност се създава със Заповед на Областния управител на област с административен център Благоевград във връзка с чл. 143, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации.

Основни функции и правилник за дейността
1. Координира взаимодействието и съдейства за обединяване и насочване на усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствените организации, медиите и гражданите за подобряване на сигурността и обществения ред;
2. Проучва потребностите на населението и разработва програми на областно ниво за борбата с престъпността;
3. Обсъжда възникнали проблеми и алтернативни решения при типизирани случаи на нарушения;
4. Създава временни структури за решаване на специфични проблеми;
5. Запознава се с добри практики в тази сфера. Обсъжда и прилага съществуващи програми на областно равнище;
6. Изготвя и приема Областен план за превенция на престъпността за 2-годишен период.
 

Правилник за дейността на Областната комисия по обществен ред и сигурност


Протоколи и материали от заседания

Протокол от заседанието на 19.07.2016 г.

Home Menu