РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

Проекти

Старт на кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Република България) съвместно с Министерството на местното самоуправление (Република Северна Македония) стартира кампания за събиране на идеи за проекти, които ще се реализират по Интегрираната териториална стратегия на INTERREG CBC-IPA III Програма Република България – Република Северна Македония 2021-2027.

Информацията за кампанията е достъпна на следните връзки:

ü  In English: http://www.ipa-cbc-007.eu/integrated-territorial-stategy-news/launch-campaign-collecting-project-ideas-will-be-implemented

ü  In Bulgarian: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/integrated-territorial-stategy-news/start-na-kampaniya-za-nabirane-na-proektni-idei-za-realizaciya-v

ü  In official language of the Republic of North Macedonia: http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/integrated-territorial-stategy-news/otpochnuvanje-na-kampanja-za-sobiranje-proektni-idei-za

Представиха проекта „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – Грийн“

green2017

PROJECT: “GREEN BUILDING FOR COMMON GREEN FUTURE – GREEN”

На 3 април 2017 г., в Благоевград се проведе втората пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще - ГРИЙН“ CB006.1.11.038.

2017 greenПроектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония 2014 – 2020 – CCI 2014TC16I5CB006 и е на обща стойност 398 436,31 евро, като бюджетът за Областна администрация – Благоевград е 182 950,88 евро.
Водеща организация по проекта е Центърът за развитие на Източен планов региона  (ЦРИПР), а проектен партньор е Областна администрация Благоевград.
Специфичната цел на проекта е опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния район.
По проекта ще бъдат санирани сградата на общинска администрация Кочани и част от сградата областна администрация Благоевград. Целта е да бъде увеличена енергийната ефективност на двете сгради и изграждане на „зелена“ инфраструктура.
По проекта са предвидени и два тематични семинара за млади хора, на които ще се запознаят с концепциите за изменение на климата и с факторите, които причиняват климатични промени.
На пресконференцията присъстваха ръководители на териториални структури на изпълнителната власт от област Благоевград, представители на университети, неправителствени организации, както и кметове на населени места от община Кочани.
„Това е проект, от който ще се възползват стотици служители от двете страни на границата. Много се радвам, че в този проект ще бъдат обучени ученици, ще бъдат обучени наши колеги за това, как да се отнасяме към природата, какво можем да направим по енергийната ефективност в средата, в която живеем. Примерът, който Областна администрация и Източен планов регион поставят с кандидатстването в общи проекти, се надявам да продължи и за в бъдеще“, каза в приветствието си областният управител Валери Сарандев..
 „Радвам се, че този проект ще ни сближи още повече, защото все още има една граница между нас, която ни пречи в потока на хора, информация и стоки. Очакваме, че проектът ще допринесе и тази граница да я махнем, като Македония влезе в Европейското семейство“, каза кметът на община Кочани Ратко Димитровски.
 Поздравление към присъстващите отправи и ръководителят на Центъра за развитие на Източен планов региона Драгица Здравеева (Македония), а координаторът на проекта от българска страна Ася Велкова представи целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението му.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНИ СГРАДИ ЗА ОБЩО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ – ГРИЙН“

green2017

PROJECT: “GREEN BUILDING FOR COMMON GREEN FUTURE – GREEN”

На 3 април 2017 г. от 11.30 ч.,  в комплекс „Омон“, гр. Благоевград., ще се проведе пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – Грийн“.
Проектът е финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония 2014 – 2020, Приоритетна ос 1. Околна среда, Договор № РД-02-29-225/17.10.2017 г. и предвижда изпълнение на енергийно – ефективни мерки в сградата на Областна администрация Благоевград и сградата на община Кочани, Република Македония.
Партньори по проекта са Областна администрация Благоевград и Център за развитие на Източен планов регион, Република Македония.
На срещата ще присъстват Областният управител на област Благоевград Валери Сарандев, кметът на община Кочани Ратко Димитровски, ръководителят на Центъра за развитие на Източен планов регион Драгица Здравева, екипът за управление на проекта, представители на заинтересованите страни, медии и гости.
Общата стойност на проекта е 398 436, 31 евро, като бюджетът за Областна администрация Благоевград е 182 950, 88 евро, а продължителността му е 24 месеца.
 В рамките на пресконференцията ще бъдат представени основните мерки и дейности, които ще бъдат реализирани в процеса на изпълнение на проекта, заложените индикатори и очаквани резултати, както и положителния ефект от проекта в трансграничния регион..