РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

Заглавие Дата на създаване
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД - ПРОФИЛ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ЦАЙС ЕОП 12 June 2023 14:58
Tender procedure for „Preparatory activities for construction/rehabilitation of a new Border cross checkpoint (BCCP) Strumyani – Berovo“ 17 February 2023 08:44
Обява за обществена поръчка "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства“ 18 April 2018 16:41
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Упражняване на инвеститорски контрол" 12 February 2018 04:59
Обява за събиране на оферти за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор 02 February 2018 02:59
Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения“ 25 January 2018 01:15
Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ 22 December 2017 04:51
Процедура по PRAG - Извършване на ремонтни дейности в сградата на ОА Благоевград 03 August 2017 05:51
Обществена поръчка чрез публична покана 23 January 2015 04:46
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка 05 September 2014 05:40