РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

ОБЩИНА САТОВЧА - РОДОПСКАТА ОБЩИНА НА БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

Местоположение

Община Сатовча /323 кв. км; 13921 ж./ обхваща части от долината на р. Места и югоизточната част на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Граничи с Гърменска и Хаджидимовска община от Благоевградска област и с Велинградска и Доспатска от Пловдивска област. Включва общинския център село Сатовча и още 13 села.
На територията на общината преобладават планинският и полупланинският релеф. Климатът е преходносредиземноморски с подчертано планинско влияние във високите части. Горският фонд е богат. Преобладават иглолистните гори от бор, смърч и ела. В североизточната част на общината, в землището на с. Плетена, се намира резерватът “Конски дол”, обявен,за да съхрани вековната смърчово-буково-елхова гора. Резерватът е богат на растителни и животински видове, много от които са включени в Червената книга на България.
Обработваемата земя е предимно в малката вътрешнопланинска Сатовчанска котловина и по обезлесените планински ридове. Природно-географските условия са благоприятни за отглеждане на тютюн, картофи, овце, кози и говеда.
Всички села в общината са свързани с второкласни и третокласни пътища с общинския център, а чрез него с град Гоце Делчев, Благоевград и София. Транспортното обслужване се извършва от редовни автобусни линии. През Сатовчанската котловина минава и шосето от Гоце Делчев за Доспат, Смолян и Пловдив.
Административен, стопански и културен център на общината е село Сатовча, разположено в едноименната котловина, на около 950 м надморска височина. Намира се на 28 км североизточно от град Гоце Делчев, на шосето Гоце Делчев – Доспат. Сгушено в склоновете на Родопите, заобиколено от естествена брезова гора, благоустроено и озеленено, село Сатовча е уютно през всички сезони на годината. Особено очарование му придават неговите жителите му  - естествени, дружелюбни, гостоприемни планинци, типични родопчани. Те свято пазят паметта за историческото минало и  героите от родния  край. В центъра на селото е издигнат паметник с имената на загинали войници от 9-ти пехотен пловдивски полк за освобождението на Сатовча от османско иго и на загиналите от селото във войните 1913 -1918 г., на читалищната сграда е поставена паметна плоча с имената на опълченците от с. Долен в Руско-турската освободителна война.
В Сатовча са съсредоточени институциите, обслужващи административностопански и икономически населението в общината, малки фирми и цехове за търговско и битово обслужване. Сатовча е център на Държавно лесничейство “Дикчан”, което осъществява мероприятия по стопанисването на горите и дивеча и опазване на природната среда. Културна дейност в селото и общината развива Народно читалище “Св. св. Кирил и Методий”.


Туризъм и забележителности

Църквата “Св. неделя”/1844 г./ в селото е паметник на културата. Паметници на културата са и много от археологическите останки на територията на общината, свидетели за древни поселения: останки  от антично и средновековно селище и некропол в местността “Габърето”, антични и средновековни некрополи в местностите “Мариница” и “Пърльовица”, край Сатовча; останки от антично и средновековно селище и късноантичен некропол в м. “Църква”; късноантична и средновековна крепост в м. “Илинден”; останки от антично и средновековно селище в м. “Панчарево”, край село Долен и мн. др.
В село Крибул, на 19 км от Сатовча, 4 от съхранените стари къщи от типа “родопска къща” също са обявени за паметници на културата.
На 9 км западно от Сатовча и на 26 км североизточно от град Гоце Делчев се намира Културно-историческият резерват “Долен”, със статут на исторически и архитектурен резерват, който включва територията на село Долен със 70 паметника на културата от Възраждането.


Икономика

Икономиката на община Сатовча е слабо развита. Поминъкът на населението е съсредоточен в селското стопанство. Основно се отглеждат тютюн и картофи. Общината е най-големият производител на тютюн в Благоевградска област. Голяма част от населението се препитава от личните стопанства, в които се  отглеждат зеленчук, фуражни култури и домашни животни.
Второ място по важност в икономическото развитие на общината заемат дърводобива и дървопреработването, обусловени от богатия горски фонд /70% от общата площ на общината/. Освен добив на дървесина горското стопанство развива и ловен туризъм, който привлича много туристи – български и чуждестранни. Доход за населението осигурява и събирането на диворастящи гъби, билки и горски плодове, които се  изкупуват и преработват от няколко фирми.
В община Сатовча се развива среден и предимно малък бизнес. В селата има открити малки обувни, текстилни и дърводелски цехове, магазини и заведения. Суровите условия и трудния поминък в последните години принуждават част от жителите на общината да емигрират или да търсят сезонна работа в съседна Гърция.
Община Сатовча има ресурси да преодолее трудностите в икономическото си развитие. Богатото историческо минало, природните дадености, неповторимото очарование на Културно-историческия резерват “Долен”, съхранените традиции, фолклор и етнографияграфия са сериозна предпоставка за развитие и на туризма във всичките му разновидности – курортен, ловен, еко- и селски туризъм. Наложително е усилията в тази посока да се превърнат в един от приоритетите на населението й.

 

98px Emblem of Satovcha Municipality 
Контакти:
2950 Сатовча,
пл. "Тодор Шопов" 37
телефони 07541/ 2116, 2111, 2075
факс 07541/ 20 95
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://satovcha.bg