Номер на договора Д/Р-РК-15
Предмет на договора Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при  км. 378+128 след гр.Симитли
Дата на договора 03.04.2018 г.
Статус Възложен
процедура към публикацията
Документи Договор РК-15/03.04.2018 г.
Приложения: файл 1; файл 2.
Плащания към плащания