Договор РР-24 от 29 май 2018 г.    

Номер на договора Д/Р-РР-24
Предмет на договора Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства 2 бр. за нуждите на Областна администрация Благоевград.
Дата на договора 29.05.2018 г.
Статус Възложен
процедура  към публикацията
Документи Договор РР-24/29.05.2018 г. 
Плащания  към плащания