Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 10.05.2018 г. тук