РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Благоевград публикува покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград на 27.02.2017 г. (понеделник) от 11.00 часа , придружена с материали относно дневния ред на заседанието.

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК тук

Материали за заседанието:

Обяснителна записка към Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Благоевград за 2016 г. тук;
Отчет на дейността на Асоциацията по ВиК тук
Обяснителна записка към Проект на бюджет за 2017 г. на Асоциацията по ВиК тук;
Предложение за решения тук.