Съобщение за насрочване за 18.07.2016 г. на отложеното заседание.
Виж пълния текст