Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 18.02.2019 г. виж тук