Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 17.12.2019 г. виж тук