Под „съгласие“ Областна администрация – Благоевград ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
Съгласието е изрично и писмено.

Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

Декларация за отказ от съгласие за обработване на личните данни изтегли