РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Съобщения

Уведомление до партиите и коалациите във връзка с консултациите за РИК

ДО

ПП „ГЕРБ“

ДО

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДО

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ДО

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ДО

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

За „ДА БЪЛГАРИЯ“

За ДСБ

ДО

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК Ви каня на консултация, относно състава на Районна избирателна комисия - Благоевград за предсрочните избори за народни представители за Народно събрание Република България за Първи район - Благоевградски, насрочени на 11.07.2021 г. с Указ № 130 от 10.05.2021 г. на Президента на Република България (ДВ, брой 39 от 12.05.2021 г.), която ще се проведе на 15.05.2021 г. (събота) от 10:30 часа в сградата на Областна администрация на област Благоевград, етаж 1 (Конферентна зала).

При провеждане на консултацията, следва да представите всички необходими документи, съгласно чл.60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс, а именно:

1. писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 10.05.2021 г. (в случай не невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);

5. предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове по т. 3, буква „а“, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

6. декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК).

При изготвяне на предложението за членове на РИК – Благоевград, следва да имате предвид, че за членове се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор, владеят български език и е препоръчително да са юристи и за които не са налице обстоятелствата по чл.65, ал.3 от Изборния кодекс и чл.66 от Изборния кодекс.

Предложенията за състав на РИК – Благоевград трябва да са съобразени с изискванията на чл.61 от Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия.

Копие от настоящето уведомление е обявено на таблото за обявления на Областна администрация на област Благоевград и на Интернет страницата на Областна администрация на област Благоевград.

Приложение: Образец на декларация. изтегли

С уважение,

БИСЕР МИХАЙЛОВ

Областен управител на област с административен център Благоевград

Консултации при областния управител за определяне на РИК за изборите на 11 юли 2021

Провеждане на консултации при областния управители за определяне състава на РИК – Благоевград, за произвеждане на предсрочни избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от Бисер Николов Михайлов – Областен управител на област Благоевград, относно провеждане на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград, във връзка с насрочените с Указ № 130 от 10.05.2021 г. (обн. ДВ, брой 39 от 12.05.2021 г.) на Президента на Република България предсрочни избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година

Областният управител на област Благоевград, в изпълнение разпоредбата на чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, насрочва консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград за Първи район - Благоевградски с представители на парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Консултациите ще се проведат на 15.05.2021 г. (събота) от 10:30 часа в сградата на Областна администрация на област Благоевград, етаж 1 (Конферентна зала).
Настоящето съобщение да се обяви в Интернет страницата на Областна администрация на област Благоевград и да се постави на таблото за обявления на Областна администрация на област Благоевград.

БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград

Контакти - избори за Народно събрание 2021

Районна избирателна комисия - Благоевград

Говорител на РИК-Благоевград  Радослав Митрев

мобилен телефон: 0886383896

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

website РИК-Благоевград: https://rik01.cik.bg/

Телефони: 073 82 70 40

Мобилен РИК-Благоевград : 0887 404567

Председател: 0876 67 79 39

Зам.-председател: 0882 25 27 43

Зам.-председател: 0882 25 27 31

Секретар: 0885 29 29 74

адрес: Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 9

сградата на Областна администрация Благоевград, етаж 3

 

Технически екип - Областна администрация Благоевград

по подготовката за провеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Електронен адрес:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 073 88 14 01

Факс:       073 88 14 03

Избори 2021 Menu

Избори 2021 Menu