РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Кариери

Протокол № 3 на комисията - конкурс за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС

Протокол № 3 от 15.01.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № ОА-ЧР-255/18.12.2020 г. за провеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС. Окончателно класиране.

виж Протокол №3/15.01.2021 г. 

Протокол - резултати от теста от конкурса за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС

Протокол № 2 от 12.01.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № ОА-ЧР-255/18.12.2020 г. за провеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС.

Виж протокол

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС

Протокол №1 от 22.12.2020 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.

Виж протокола

Кариери Menu

Кариери Menu