Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността  "младши експерт" в дирекция АКРРДС.
Виж тук