Протокол № 1 от 07.11.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за главен експерт, дирекция АКРРДС - сканиран