Слави Христов - Заместник областен управител

     Тел.: +359 (73) 82 70 63
     Факс: +359 (73) 88 14 21


 Стоян Христов Христов - Заместник областен управител

     Тел.: +359 (73) 82 70 63
     Факс: +359 (73) 88 14 21