РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Новини

Продължават работните срещи на областния управител Николай Шушков с кметове на общини на територията на Област Благоевград

Вчера 31 май 2021 г. областният управител Николай Шушков се представи на кметовете на Кресна и Струмяни, Николай Георгиев и Емил Илиев, а в петък в работен порядък премина и срещата с кмета на община Симитли – Апостол Апостолов.
Във всички срещи акцент бе поставен върху усилията за изпълнение на ангажиментите по организационно-техническата подготовка на предсрочните избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., за да се гарантират честни, открити и прозрачни избори.
Областният управител обърна специално внимание на предизвикателствата, с които се сблъскват малките общини в условията на епидемична обстановка, потенциала, които имат за привличане на инвестиции, икономическото и социално им състояние и възможностите за задържане на млади хора на пазара на труда в по-малките населени места.
Областният управител присъства на дискусионна среща, организирана от Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, която имаше за цел, запознаване и разискване на възможностите за подпомагане на бранша и увеличаване на потока от туристи в общината.
На всички срещи бяха набелязани въпроси, по които Областна администрация Благоевград може да окаже съдействие за постигане на по-добри резултати за икономическото и социално развитие на общините на територията на областта.

Kresna-052021 strumiani 052021 Sdru Sand 052021

Кметът Община Гоце Делчев Владимир Москов посрещна областния управител Николай Шушков

Основен акцент, в срещата с г-н Владимир Москов, отново бяха усилията, които полага Областният управител Николай Шушков за изпълнение на ангажиментите по организационно-техническата подготовка на предсрочните избори, за да се гарантират честни, открити и прозрачни избори, но успоредно с това, да се гарантира ефективна административна дейност.
Кметът на Гоце Делчев потърси съдействие от Областния управител за запознаване на Министерство на външните работи за отваряне на Гранично контролно-пропускателния пункт „Илинден“ за граждани, предвид настъпването на летния сезон и туристическия поток към Гърция.

Набелязани бяха и други въпроси, по които Областна администрация Благоевград може да окаже съдействие за постигане на по-добри резултати и за икономическото и социално развитие на Община Гоце Делчев.

Областна администрация Благоевград предава предварителните избирателни списъци на общинските администрации

На 27 май 2021 г. Областна администрация Благоевград получи от главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството предварителни избирателни списъци (за обявяване) за провеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.
Във връзка организационно – техническата подготовка на изборите и задълженията на Областна администрация Благоевград за осигуряване на изборни книжа и материали, вчера (27 май) и днес (28 май) общините на територията на Област Благоевград получават предварителните избирателни списъци.
В изпълнение Изборния кодекс, общинските администрации са длъжни да обявяват предварителните избирателни списъци и да ги публикуват на интернет страниците на общините до 31.05.2021 г.

Продължават работните срещи на Областния управител Николай Шушков с кметове на общини на територията на Област Благоевград

Вчера 26 май 2021 г. Областният управител Николай Шушков се представи на кметовете на Разлог и Банско, инж. Красимир Герчев и Иван Кадев.
Основен акцент в работните срещи са усилията за изпълнение на ангажиментите по организационно-техническата подготовка на предсрочните избори, за да се гарантират честни, открити и прозрачни избори, но успоредно с това да се гарантира ефективна дейност на администрацията.
Областният управител обърна специално внимание на предизвикателствата, с които се сблъсква туристическият бранш в условията на епидемична обстановка. Местната икономика и в двете общини е тясно свързана с развитието на туризма, който е основен източник на доходи за населението и възможност за осигуряване на работни места на пазара на труда за населението.
Кметът на Банско Иван Кадев запозна областния управител с проблемите свързани с поддръжката на реките извън урбанизираните територии и потърси съдействие от областната администрация за организиране на почистването на речните корита и финансиране изграждането на стени на река Глазне.
Набелязани бяха и други въпроси, по които Областна администрация Благоевград може да окаже съдействие за постигане на по-добри резултати и за икономическото и социално развитие на общините Банско и Разлог.