РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Новини

Мерки за ограничаване, противодействие и превенция на разпространение на коронавирус COVID–19

Министърът на здравеопазването определи противоепидемичните мерки срещу разпространението на корона вируса COVID-19.

Заповеди на министъра на здравеопазването:

Заповед РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-247/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-236/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравоопазването

 

 

Задължение на гражданите да носят защитни маски за лице, на публични места

Министърът на здравеопазването издаде заповед за задължително носене защитни маски от всички лица, които се намират в закрити или открити обществени места. Заповедта е в сила от от 12 април до 26 април 2020г. включително. 

 ЗАПОВЕД (виж)

Областен оперативен щаб за борба с коронавируса на територията на област Благоевград преминава на непрекъснат режим на работа

Областният управител със заповед нареди, Областният оперативен щаб за борба с коронавируса на територията на област Благоевград да премине на непрекъснат режим на работа, като членовете му следва да бъдат на разположение по всяко време.Обменът на информация между членовете на щаба да става по телефон, имейли и по електронен обмен, за по-голяма оперативност и бързина.Центърът за работа на щаба се премества в ОД на МВР Благоевград.Председател: Бисер Михайлов - Областен управител на област Благоевград; Заместник-председател: д-р Калоян Калоянов - Директор на РЗИ Благоевград.

Заповед на областния управител Бисер Михайлов ОА-РК-95/20.03.2020 г.

Информация за реда за подаване на заявки за потребности, съгласно заповед № № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на Република България

1. В рамките на един работен ден институциите по т. 3 и т. 4 от заповед № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на Р България (Заповедта) могат да изпращат най-много една Заявка – Приложение 1.

2. Заявката представлява обобщена информация за потребностите и наличностите на оборудване, материали и лични предпазни средства (Артикулите), относими към съответната институция по т. 3 и т. 4 от Заповедта.
3. Заявката се изпраща в Word формат, като приложение към съпроводително писмо, подписано от съответния ръководител на институция по т. 3 и т. 4 от Заповедта.
4. В Заявката задължително се посочват подател, адрес, лице и телефон за контакт, както и информацията по колони от 3 до 6 в табличната форма.
5. Всяка нова направена Заявка следва да съдържа актуална информация за потребностите и наличностите към момента на заявяване и отменя всички предходни Заявки.
6. Нова Заявка от институции по т. 3 и т. 4 от Заповедта се изпраща само при настъпила необходимост. Създадената организация за обработване на Заявките не изисква ежедневно изпращане / генериране / дублиране на Заявки от институции по т. 3 и т. 4 от Заповедта.
7. Постъпилите до 15:00 ч. Заявки се обобщават в рамките на същия работен ден. Данните от Заявките, получени след този час, се обобщават през следващия работен ден.
8. Количеството на изброените в Заявката артикули да се посочва в мерна единица „брой“ (брой ръкавици, брой предпазни маски и т.н.).

Забележки: 1. Предвид големия обем на информацията, с приоритет се обработват Заявките, получени от институции по т. 3 и т. 4 от Заповедта.
2. Предвид големия обем на информацията, с приоритет се обработват Заявките, получени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

При необходимост от допълнителна информация - тел. 02/9821124

Заповед № № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на Република България
Заявка по т. 3 и т. 4 от Заповед № Р-48/17.02.2020 г.
Информация по т. 6 от Заповед № Р-48/17.02.2020 г.