РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Оценката на обществото в лицето на неправителствения сектор е изключително важна за нас и сме удовлетворени от това, че през 2018 година сме на първо място сред областните администрации в класацията на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ). Програма „Достъп до информация“ е с повече от 20-годишен опит в проучването на нивото на публичността на администрациите и провеждане на кампании за подобряване състоянието на достъпа до информация.

Независимата оценка на ПДИ е на база над 100 индикатори за оценка на публичната информация в официалните интернет страници и са проучени 567 администрации – органи на изпълнителната власт, отразява действията на публичните институции по изпълнението на задълженията за публикуване на информация в Интернет.

Областна администрация Благоевград е последователна в действията си през годините за постигане на целта на пълна публичност и прозрачност. През 2015 – сме оценени на 1-во място сред областните администрации в страната, 2016- 2-ро място, 2017 – 3-то място в същата класация. През 2015 г. нашата администрация е удостоена от Фондация „Прозрачни регламенти“ с приза „Най-прозрачна областна администрация“, който е все още при нас. Сега, отново през 2018 сме оценени високо 1-во място сред областните администрации и 13-то място сред всички публични институции на страната.

Администрацията ни е една от четирите администрации в страната, която е изпълнила всички критерии за публичност на информация по Закона за достъп до обществена информация и Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

Като областен управител подкрепям публичността в действията на публичните институции в нашата област за да се гарантира правото на гражданите да бъдат информирани и да бъдат активни участници от процеса на комуникация между обществото и управлението. Важен резултат за Област Благоевград е, че рентингът на няколко общини и регионалните структури на изпълнителната власт от нашата областта е висок – Община Банско е начело в общата класация, с висок резултат са Община Благоевград, Община Разлог, РИОСВ-Благоевград.
С отговорност към гражданите провеждаме последователна политика на откритост и публичност, като ежегодно изисквам от териториалните и регионални структури на изпълнителната власт отчет за изпълнението на изискванията за публичността на информацията по отношение на административното обслужване, достъпа до информация, достъп до регистри и др. Тази независима класация потвърждава резултатите от прилагания подход, като в сравнителния рейтинг на Програма „Достъп до информация“ се бележи постоянен ръст на рейтинга на териториалните и регионални структури на изпълнителната власт.