РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 08-09 септември 2016 г. в Разлог
Към страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=8726

Презентации от заседание на РСР на Югозападен район за развитие, проведено на 08-09.09.2016 г. в Община Разлог

Към страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=8684

Отчети ДОИ Menu

Лични данни

Отчети ДОИ Menu