РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 
Брой постъпили заявления
Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп
Брой заявления, по които е отказан достъп
Брой заявления, препратени по компетентност
Брой заявления, оставени без разглеждане
Брой на откази от заявителя от предоставения му достъп
Уведомления на заявителя за липса на обществена информация
7
2 0 5 0 0
0

 

Отчети ДОИ Menu

Лични данни

Отчети ДОИ Menu