РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

English Български

komisiq BDP 5

 

    Днес в Областна администрация- Благоевград се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, ръководено от областния управител Валери Сарандев.
   По време на срещата, всички присъстващи, представители на отговорните институции, докладваха изпълнението на мерките, заложени за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата в Област Благоевград за първото тримесечие на 2022 г. Приет бе и ревизираният областен доклад за 2021 г.
    Като точка от дневния ред бе обсъдена и мярка 6.1 от план-програмата на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата /ОКБДП/ относно провеждане на съвместни областни учения за реакция при настъпило ПТП. По време на заседанието членовете на комисията бяха запознати и с предстоящи обучения за подпомагане на дейността на общинските администрации и секретариата на ОКБДП.
   С цел ефективна организация за координация и взаимодействие между компетентните органи за реагиране при ПТП с пострадали, от Държавната агенция за безопасност на движенията по пътищата е разработен и Рамков план за действие за управление и справяне с последствията от настъпили пътнотранспортни произшествия, който бе представен от секретарят на ОКБДП – Ана Жарова.
  Областният управител, като председател на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, обърна внимание на определени участъци от републиканската пътна мрежа, където липсва пътна маркировка и е необходимо повишено внимание и засилен контрол, с цел предотвратяване на ПТП. Членовете на Комисията изразиха сериозно безпокойство относно липсата на действия и вземане на конкретни решения за преодолявне на проблемите и опасностите по пътищата, въпреки многократните напомняния до ОПУ- Благоевград.

 

KOMISIQ bdp 4