РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

English Български

     Сарандев 5

   

        С писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството областният управител Валери Сарандев изрази положително становище за предоставянето на два пенсионерски клуба в Благоевград на Община Благоевград. Безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху недвижимите имоти – частна държавна собственост в собственост на Община Благоевград е по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

      Двата пенсионерски клуба, с обща площ близо 270 кв.м., с предоставени права на управление на областния управител на област Благоевград, след приемане на решение на Министерски съвет, ще преминат в собственост на Община Благоевград. Тези имоти, частна държавна собственост, следва да се ползват само и единствено за поддържане на социалните контакти и активното дълголетие на пенсионерите.

       На основание чл. 54, ал.2 от Закона за държавната собственост областният управител Валери Сарандев подкрепи проекта на доклад от министъра на регионалното развитие за приемане на решение от Министерски съвет за безвъзмездното им предоставяне в собственост на Oбщина Благоевград.