РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

Днес в Съдебната палата в Благоевград се състоя среща на областния управител на област Благоевград Николай Шушков с председателя на Окръжен съд- Благоевград Петър Узунов.
Това е първата среща след избирането им на новите постове и се проведе по инициатива на областния управител г-н Шушков, който отбеляза, че посещението при председателя на Окръжен съд е в знак на уважение към върховенството на закона и в изпълнение на правомощията на областния управител да провежда държавната политика в областта, да осигурява спазването на законността и да взаимодейства с органите на всички власти.
„Като представители на държавната и съдебна власт чрез тази среща изразяваме взаимно желание да работим и взаимодействаме помежду си за доброто изпълнение на приоритетите на правителството и на съдебната система.“, посочва Николай Шушков.
Съдия Петър Узунов използва възможността да се представи като новоизбран председател на Окръжен съд - Благоевград и посочи, че взаимодействието между административните ръководства на отделните структури ще обезпечи до голяма степен правораздавателната дейност.