РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

 

МИНИСТЪР ПУЛЕВ 3

Днес в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград, служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев и областният управител на област Благоевград – Николай Шушков представиха първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“. По нея малкият бизнес ще може да кандидатства до 21 септември за 260 млн. лв. за технологична модернизация. Процедурата е насочена към микро, малки и средни компании в четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания).
В присъствието на медии министър Пулев и заместник-директорът на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа – Калин Маринов, разясниха предстоящите до края на годината проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и по структурните фондове на ЕС. „Благоевградска област може да се възползва от програмите за ВЕИ, иновации, околна среда, регионално развитие и конкурентоспособност, които ще предоставят около 7 млрд. лева за следващия програмен период – само част от общите евросредства за България до 2027 г.“, подчерта министър Пулев.
„Надяваме се повече предприятия в област Благоевград да се възползват и да кандидатстват по тези програми и следващият път, когато посетите Благоевград да можем да отчетем добри резултати.“, каза областният управител Николай Шушков.
На сайта на Министерството на иновациите и растежа ( www.mig.gov.bg) e публикувана подробна информация за онлайн кандидатстването по процедурата “Технологична модернизация”.

МЕРКИ_ЗА_НАСЪРЧАВАНЕ_НА_ИНОВАЦИИТЕ_И_РАСТЕЖА_НА_ПРЕДПРИЯТИЯТА.pdf