РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

 

vik asociacia 02

Под председателството на oбластния управител на Област Благоевград - г-н Николай Шушков днес се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград.
На заседанието присъстваха представители на общините Банско, Белица, Благоевград, Гърмен, Разлог, Сатовча, Симитли и Хаджидимово. Представителят на община Якоруда присъства на заседанието без право на глас. Представители на общините Петрич и Струмяни не взеха участие в заседанието. Като гости присъстваха управителят и служители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за съгласуване Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, за регулаторния период 2022 – 2026 г.
2. Приемане на решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2023 г., в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.
3. Други.
Съгласно дневния ред на заседанието, Общото събрание на Асоциацията по ВиК съгласува Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград за регулаторния период 2022 – 2026 г. и прие решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2023 г.