РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

 

smesena komisiq 5 zasedanie  01

 

На 27 октомври от 14:30 ч. в гр. Сандански започна Петото заседание на Смесената експертна комисия относно Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония от 14.06.1999 г. за откриване на нов пътен граничен контролно-пропускателен пункт „Струмяни- Берово“ между двете страни.
Областният управител на област Благоевград Николай Шушков и Красимира Крумова - главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областната администрация Благоевград взеха участие в срещата. На нея бяха обсъдени изискванията, нормите и правилата при реконструкцията и изграждането на комплексната гранична инфраструктура, времевата рамка за изпълнение на стратегическия проект ГКПП Струмяни - Берово по Програма Интеррег-VI-А ИПП България – Северна Македония 2021 – 2027. Обсъдени бяха препоръките за устойчиво териториално планиране, устойчиво енергийно планиране и строителство.
По време на заседанието бе взето решение новият ГКПП да бъде отворен както за пътнически, така и за товарен транспорт до 3,5 т.
Началото на строителството за всеки от проектните партньори започва с влизането в законова сила на разрешението за строеж.

smesena komisiq 5 zasedanie  02
По време на строителството, мониторинг и контрол по спазването на условията на решенията по ОВОС ще се извършва от следните държавни институции: Национални органи за строителен контрол; Регионална инспекция по околната среда и водите; Басейнова дирекция; Управляващия орган, Националния орган и Съвместния секретариат на Програмата.
Днес срещата на Смесената експертна комисия продължава с обиколка на културно-исторически и туристически обекти в гр. Сандански и гр. Петрич.