РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

English Български

споразумение 05

Областният управител Николай Шушков и ректорът на Висше училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова подписаха споразумение за сътрудничество.
Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните, държавните институции и представителите на местното самоуправление, имащи желание да реализират съвместни действия, които да спомогнат практическите упражнения на студентите в реална работна среда, за постигане на по-добра професионална подготовка, с цел преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани кадри, двете страни се споразумяха за съвместно партньорство.

споразумение 00
Съвместната дейност ще бъде насочена към организиране и провеждане на курсове на обучение на служителите на областна администрация, съвместно организиране и участие в дискусии, кръгли маси, конференции и образователни форуми, създаване на съвместни работни групи и участие в общи екипи за разработване на проекти, както и изпълнение на практико-приложни задачи в сферата на информационните технологии, телекомуникации и мениджмънта от страна на ВУТП, възлагани от Областна администрация Благоевград.
Споразумение за сътрудничество с висшето училище подписаха и областните управителни на областите Кюстендил и Перник.