РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

 

Асоциация по ВиК 2023

Под председателството на областния управител на Област Благоевград Стоян Христов на 28.04.2023 г. се проведе редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград.
Съгласно дневния ред на заседанието Общото събрание прие годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК Благоевград през 2022 г., отчета за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2022 г. и бюджета на асоциацията за 2023 г. Общото събрание съгласува Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград за 2023 г.
На заседанието присъстваха упълномощени представители на общините Банско, Белица, Благоевград, Гърмен, Разлог, Гоце Делчев, Сатовча, Симитли, Хаджидимово и Якоруда. Представители на общините Петрич и Струмяни не взеха участие в заседанието. Като гости присъстваха управителят и служители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.