РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

Фондация „Програма достъп до информация“ (ПДИ) оповести резултатите от ежегодното си проучване Рейтинг на активната прозрачност. Областна администрация Благоевград оглавява класацията сред всички областни администрации на територията на Р България. С изпълнение на 87,8 % от критериите на фондация „Програма достъп до информация“ Областна администрация Благоевград е на първо място сред 28-те областни администрации в страната и на 19-то място от всички 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.
Отбелязва се положителен тренд за Областна администрация Благоевград в проучването спрямо предходната година по отношение на изпълняване на задълженията по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, както и в отговорите на заявления за достъп по електронен път.
Нивото на прозрачност през 2023 г. е оценявано с точки по 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет; 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет; и 118 индикатора за общините.
Община Банско е отличник със 100 % изпълнение на критериите и единствената община в област Благоевград, която изпреварва Областна администрация в рейтинга.
Първото място на Областна администрация Благоевград показва добрата работа на институцията, предоставяща качествено административно обслужване, прозрачност на дейността, активно публикуване на информация в Интернет и организиране и поддържане на отлично ниво на услугите.