РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

 

среща избори 01

Областният управител на област Благоевград Мария Димова проведе работна среща, свързана с организационно-техническата подготовка на местни избори 2023 с председатели на общинските администрации в областта, представители на общинските избирателни комисии, ръководителите на териториалните звена, ангажирани в изборния процес – ОД на МВР, РД ПБЗН, „ГРАО“, „Информационно обслужване“ – Благоевград, ЦСМП-Благоевград.

среща избори 04
Областният управител Мария Димова откри срещата, като приветства всички участници и подчерта важната роля на диалога, обединените усилия и сътрудничеството между всички отговорни институции и участници в изборите, за да бъде осигурен прозрачен, безпроблемен и честен изборен процес.

среща избори 06
На срещата присъстваха главният секретар на Областна администрация Благоевград – Стоян Христов, директорът на дирекция АКРРДС – Ивайло Василев, директорът на дирекция АПОФУС – Ася Велкова и експерти от Областна администрация. Те увериха, че администрацията полага всички усилия и ще изпълни ангажиментите си по обезпечаването с книжа и материали общините и работата на общинските избирателни комисии.
От ОД на МВР-Благоевград и РД ПБЗН-Благоевград акцентираха върху ангажиментите, които имат по закон, както и работата по сигнали. Създадени са екипи по места, които вече работят на терен. „Една от основните ни задачи е да гарантираме избирателните права на всички граждани на територията на област Благоевград.“, отбеляза директорът на ОД на МВР- Благоевград – ст. комисар Даниел Димитров.
След проведената ползотворна дискусия от участниците в работната среща, областният управител, Мария Димова обобщи, че към настоящия момент подготовката за изборния процес в област Благоевград върви регулярно по утвърдената от ЦИК хронограма на местния вот. Предстоят последващи работни срещи, като г-жа Димова изрази надежда ползотворният диалог и сътрудничество да продължат през целия изборен процес и пожела на всички успешна работа.