РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

 

Среща областни 02

Двудневна национална среща на областните управители се проведе в Арбанаси по инициатива на губернатора на област Велико Търново Ивайло Здравков. На форума присъства областният управител на област Благоевград Мария Димова.
Представителите на изпълнителната власт по места коментираха следните теми: стопанисване и управление на държавни имоти, с акцент върху сградната собственост; почистването на речните корите; прехвърлянето на язовирите от страна на общините към Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“; централизация на счетоводната система; добри практики в работата на областните администрации, както и актуални теми, свързани с дейността на Асоциациите по ВиК.

Среща областни 01
На националния форум областните управители и техните представители обсъдиха конкретни казуси по контрола за законосъобразност на актовете на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване, актуалната съдебна практика и тълкувателните решения на ВАС, последните изменения в разпоредбите на АПК, както и проблеми с предстоящите местни избори.
Областните управители се обединиха около изготвянето на конкретни предложения до Министерския съвет за извършване на изменения и подобрения в действащата нормативна уредба.