Договор /
Номер
и дата
на сключване 
Изпълнител /
доставчик
Дата на изтичане
на договора
Цена по договор с ДДС
/лв./
ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-4/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 28 812.00 4730.00 октомври 2015