Договор /
Номер
и дата
на сключване 
Изпълнител /
доставчик
Дата на изтичане
на договора
Цена по договор
с ДДС /лв./
ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-6/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 8 544.00 1070.00 октомври 2015