РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

English Български

info

Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предоставяне на информация за повторно използване
 

Съгласно чл. 41 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.
  На страницата е публикувана информация относно реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от Областна администрация Благоевград.

Подаване на заявления за достъп до обществена информация 

Достъп до обществена информация, респ. предоставянето на информация за повторно използване се предоставя след заявяване пред Областна администрация Благоевград.

Заявленията за достъп до обществена информация, респ. предоставянето на информация за повторно използване, се приемат:
 -   в Центъра за обслужване на граждани (партер) на Областна администрация Благоевград
 - на факс 073 88 14 03;
 - на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 - с писмо на адреса на Областна администрация Благоевград;
 - устно пред служител в Центъра за обслужване на граждани; (За устно заявен достъп до  обществена информация се съставя Протокол, след което се регистрира по общия ред, съгласно АПК, чл. 29, ал. 5.)

- като електронна услуга чрез Единния портал за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги;

- чрез Системата за сигурно електронно връчване. 

Работно време и контакти

гр. Благоевград
площад “Георги Измирлиев” № 9
работно време – от 8:30 ч. до 17:30 ч. всеки делничен ден
телефон за връзка 073 82 70 11  (073) 88 14 01.

Място за преглед на документи при предоставен достъп:
Център за обслужване на гражданите - кабинет № 5

Заплащане
Достъпът, като възможност за заявителя да се запознае със съдържанието на исканата информация, е безплатен. Ако желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител след заплащане на нормативно установените разходи за това съгласно  Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. на Министъра на финансите.

Ред и срокове за обжалване
Отказът за предоставяне на информация може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването пред Административен съд - Благоевград.

Определено лице по Закона за достъп до обществена информация 

Мирела Миткова - младши експерт, дирекция АКРРДС,

определен със Заповед ОА-РК-160 от 21.06.2021 г.
телефон 073 82 70 16
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Права за достъп Menu