green2017

PROJECT: “GREEN BUILDING FOR COMMON GREEN FUTURE – GREEN”

На 3 април 2017 г., в Благоевград се проведе втората пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще - ГРИЙН“ CB006.1.11.038.

2017 greenПроектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония 2014 – 2020 – CCI 2014TC16I5CB006 и е на обща стойност 398 436,31 евро, като бюджетът за Областна администрация – Благоевград е 182 950,88 евро.
Водеща организация по проекта е Центърът за развитие на Източен планов региона  (ЦРИПР), а проектен партньор е Областна администрация Благоевград.
Специфичната цел на проекта е опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния район.
По проекта ще бъдат санирани сградата на общинска администрация Кочани и част от сградата областна администрация Благоевград. Целта е да бъде увеличена енергийната ефективност на двете сгради и изграждане на „зелена“ инфраструктура.
По проекта са предвидени и два тематични семинара за млади хора, на които ще се запознаят с концепциите за изменение на климата и с факторите, които причиняват климатични промени.
На пресконференцията присъстваха ръководители на териториални структури на изпълнителната власт от област Благоевград, представители на университети, неправителствени организации, както и кметове на населени места от община Кочани.
„Това е проект, от който ще се възползват стотици служители от двете страни на границата. Много се радвам, че в този проект ще бъдат обучени ученици, ще бъдат обучени наши колеги за това, как да се отнасяме към природата, какво можем да направим по енергийната ефективност в средата, в която живеем. Примерът, който Областна администрация и Източен планов регион поставят с кандидатстването в общи проекти, се надявам да продължи и за в бъдеще“, каза в приветствието си областният управител Валери Сарандев..
 „Радвам се, че този проект ще ни сближи още повече, защото все още има една граница между нас, която ни пречи в потока на хора, информация и стоки. Очакваме, че проектът ще допринесе и тази граница да я махнем, като Македония влезе в Европейското семейство“, каза кметът на община Кочани Ратко Димитровски.
 Поздравление към присъстващите отправи и ръководителят на Центъра за развитие на Източен планов региона Драгица Здравеева (Македония), а координаторът на проекта от българска страна Ася Велкова представи целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението му.