Областна администрация Благоевград стартира тръжна процедура за „Извършване на ремонтни дейности в сградата на Областна администрация Благоевград“, с реф. № CB006.1.11.038-PP2-W. Тръжната процедура е част от изпълнение на проект "Зелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN" - CB006.1.11.038 с финансова помощ на Interreg - ИПП Програма за ТГС България – Македония 2014-2020. Тръжното досие е публикувано на следните интернет страници:
http://www.ipa-cbc-007.eu/    www.bl.government.bg
Крайният срок за подаване на оферти е 04.09.2017, 17:30 ч. 
Възможна допълнителна информация или разяснения (въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:
http://www.ipa-cbc-007.eu;  www.bl.government.bg)
Тръжната документация е на разположение ТУК


 
Regional administration Blagoevgrad is launching a tender procedure for Repairs in the building of Regional administration Blagoevgrad with Ref. № CB006.1.11.038-PP2-W. The tender procedure is under the implementation of project “Green building for common green future – GREEN” - CB006.1.11.038 with financial assistance from the Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria – the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2020. The tender dossier is  published on the following websites:
http://www.ipa-cbc-007.eu/;   www.bl.government.bg
 The deadline for submission of tender is 04.09.2017, 17.30 h. 
Additional information or clarifications (questions shall be published on the following websites:
http://www.ipa-cbc-007.eu/;  www.bl.government.bg)
The tender dossier is available HERE