РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Състав:
Председател: областен управител
зам.-председател - Заместник областен управител

ОЕСУТ се формира от основен състав, присъстващ на всички заседания и разширен състав (по привличане), който се определя по преценка на Председателя според характера на разглеждания проект. В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и съгласувателни органи по смисъла на ЗУТ, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон.

Правилник за работа на Областния експертен съвет по устройство на териториятаpdf

Публична информация Menu

Лични данни

Публична информация Menu