РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР, проведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в Разлог.

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в община Разлог. тук

Публична информация Menu

Лични данни

Публична информация Menu