РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Сертификати

ISO 27001:2013

Система за управление сигурността на информацията - ISO 27001:2013

2015 iso

ISO 9001:2008

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008

iso 9001 isukis

ISO 27001:2005

Система за управление сигурността на информацията съгласно ISO 27001:2005

certification bg1024

ISO27001x1024